Theorie

Sinds de invoering van het nieuwe theorie-examen is het slagingspercentage gezakt.
In het nieuwe examen ligt meer nadruk op verkeersinzicht.
Kandidaten moeten zowel feitenkennis hebben als inzicht tonen, waar eerder meer nadruk op de feitenkennis lag.

Dat vraagt om een andere manier van voorbereiding, waarbij het volgen van theorielessen in plaats van een examentraining kan helpen.

Het nieuwe theorie-examen wordt sinds 1 november 2019 afgenomen.
Het doel van de veranderingen: kandidaten beter voorbereid de wegkop te laten gaan.
Het auto theorie-examen bestaat niet uit twee, maar uit drieexamenonderdelen.
De onderdelen zijn: Gevaarherkenning, kennis en inzicht.
De kandidaten slagen alleen voor het theorie-examen als ze voor elk onderdeel een voldoende halen.

“We testen of kandidaten de cruciale onderdelen beheersen, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren”, benadrukt het CBR.
Om te slagen zijn kennis én inzicht nodig. Juist bij de inzichtvragen wordt getest of een kandidaat de stof beheerst, alleen feitenkennis is onvoldoende.

Daarom geven wij de voorkeur aan het volgen van een goede theorie-cursus.
En dan zeker geen eendaagse cursus.

Bij ons leer je in vijf avonden de theorie en geen trucjes zoals bij de eendaagse cursussen.

De kosten voor een theorie-cursus en een examen zijn € 105,-
30 to 40 euro Goedkoper dan de meeste eendaagse cursussen.